Produljenje roka za prijavu na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2019./2020. do 31. kolovoza 2020.

Sveučilište u Zagrebu donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o produljenju roka prijave radova za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu.

Odlukom rektora prof. dr. sc. Damira Borasa o izmjeni i dopuni Odluke o produljenju roka prijave radova za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu, studenti svoj rad za Rektorovu nagradu za ak. god. 2019./2020. mogu prijaviti do ponedjeljka 31. kolovoza 2020. do 16 sati.

Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu apps.unizg.hr/rektorova-nagrada.

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.