Naputak studentima 2. godine diplomskih studija: izrada diplomskog rada u ak. god. 2019./2020.

Poštovani studenti,

s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, a i da je već izvjesno da uskoro neće slijediti normalizacija, uvažavajući zahtjeve studenata, a i samog sustava, slobodan sam predložiti sljedeće naputke u vezi izrade diplomskih radova koji su već prihvaćeni od strane Vijeća studijskih programa.

Predlažu se sljedeći koraci:

1. U što kraćem vremenu studenti se trebaju javiti mentoru putem e-maila.

  1. Mentor potvrđuje temu i izvođenje kao u prihvaćenim tezama ili
  2. mentor predlaže novi način provođenja teme (naslov ostaje nepromijenjen, nije potrebna izmjena u ISVU) ili
  3. mentor predlaže izmjenu teme /samo ako nije moguće drugačije -novi prijedlog teme (preporuka bi bila da mentor ostaje isti)

2. Kod odabira (c) slijedi izrada novih teza.

3. Mentori predlažu Vijeću studija prihvaćanje nove teme i teza diplomskog rada.

Upis tema u indekse ovog trenutka nije moguće obaviti, važno je da svi podaci u ISVU sustavu budu ažurirani. Upisi tema u indekse obavit će se čim to bude moguće.

Prodekan za studije i studente
izv. prof. dr. sc. Ante Bilić Prcić