Odgoda termina upisa teme diplomskog rada u indeks studenta

Odabrane teme diplomskih radova do daljnjega se neće se upisivati u indekse studenata. Upute o upisima tema diplomskih radova u indekse bit će objavljene kada to trenutna epidemiloška situacija bude dozvoljavala.