Produljenje roka za prijavu na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2019./2020.

Sveučilište u Zagrebu donijelo je Odluku o produljenju roka prijave radova za Rektorovu nagradu.

Produljuje se rok studentima za prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta do utorka 30. lipnja 2020. do 16 sati.

Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu apps.unizg.hr/rektorova-nagrada.

Detaljne informacije o kriterijima dostupne su u Natječaju za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020.