Poziv studentima za sudjelovanje u projektu "P-S-I Podrška Studenata u Integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada"

Institut za razvoj tržišta rada, u partnerstvu s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu provodi projekt "P-S-I Podrška Studenata u Integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada".

Kao jedna od aktivnosti projekta predviđeno je uključivanje studenata-volontera u proces razvoja društveno korisnih projekata za financiranje iz fondova EU, prije svega ESF-a. U sklopu volonterskog angažmana (koji je predviđen u trajanju od 30 sati kroz dva mjeseca), studenti-volonteri će imati priliku naučiti i izravno sudjelovati sa stručnjacima IRTR-a u razvoju takvih projekata.

Primjeri dosadašnjih projekata dostupni su na sljedećoj poveznici: irtr.hr/HR/About/Work

U prilogu se nalazi Plan volontiranja iz kojeg je vidljivo što će sve biti obuhvaćeno tijekom programa.

Pozivaju se svi zainteresirani studenti za uključivanje u ovaj volonterski program da se prijave putem sljedećeg online obrasca: Projekt PSI - uključivanje volontera u razvoj projekata

Rok za prijavu za studente za uključivanje u volonterski program je 17. veljače 2020., nakon čega će svaki od studenata biti kontaktiran od strane organizatora.