Održavanje nastave iz predmeta Praktikum akademskih vještina za studente izvanrednog preddiplomskog studija Rehabilitacija od 28. veljače do 1. ožujka 2020.

Nastava iz predmeta Praktikum akademskih vještina održat će se od petka, 28. veljače do nedjelje, 1. ožujka 2020. godine prema predviđenom rasporedu.