Upisi studenata redovitih preddiplomskih i diplomskih studija u ljetni semestar ak. god. 2019./2020.

Dužnosti studenta prije upisa u ljetni semestar:

  1. Putem Studomata provjeriti jesu li sve ocjene unesene u ISVU kao i u indeks pritom vodeći računa o usklađenosti upisanih/unesenih ocjena u indeksu i ISVU (čl. 52. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a).
    U slučaju da ocjene nisu unesene ili nisu usklađene (različite ocjene u indeksu i ISVU) student je dužan obratiti se predmetnom nastavniku oko unosa/ispravka ocjene.
  2. Za sve predmete iz zimskog semestra ak. god. 2019./2020.provjeriti u indeksu imaju li potpise kojima nastavnici potvrđuju da je student uspješno obavio svoje obveze na predmetu (čl. 43. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a).
  3. Putem Studomata upisati semestar i izborne predmete.
    Student može upisati izborne predmete koji su navedeni u Izvedbenom planu nastave za ak. god. 2019./2020. pritom vodeći računa o tome da je prema čl. 42. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ERF-a student obvezan u jednom semestru upisati najmanje 25 ECTS bodova (obavezni + izborni predmeti = 25 ECTS), a najviše može upisati 35 ECTS bodova.

NAPOMENA:
Kako bi student prilikom upisa ak. god. 2020./2021. bio oslobođen participacije u troškovima studija treba upisati i ostvariti najmanje 55 ECTS bodova u ak. god. 2019./2020.
Također, ukoliko student želi završiti studij unutar propisanog trajanja studija (u roku od 3 godine za preddiplomski tj. 2 godine za diplomski studij) dužan je upisati i ostvariti najmanje 180 ECTS bodova na preddiplomskom tj. najmanje 120 ECTS bodova na diplomskom studiju. Ukoliko student ne upiše i ne ostvari najmanje 180 odnosno 120 ECTS bodova unutar propisanog trajanja studija (3/2 ak. god.) dužan je upisati i sljedeću ak. god. radi ostvarivanja preostalih ECTS bodova koji su uvjet za završetak studija (do najmanje 180 ECTS bodova na preddiplomskom tj. do najmanje 120 ECTS bodova na diplomskom studiju).

Izborni predmeti moći će se birati putem Studomata počevši od četvrtka, 6. veljače 2020. u 00:00 h
(ponoć sa srijede 5. veljače na četvrtak 6. veljače 2020.).

Detaljne informacije i raspored upisa u studentskoj referadi dostupni su Uputama za upis studenata redovitih preddiplomskih i diplomskih studija u ljetni semestar ak. god. 2019./2020.

Postupak upisa izbornih predmeta putem Studomata opisan je u Uputama za upis izbornih predmeta putem Studomata.

Upisni materijali mogu se nabaviti isključivo na porti fakulteta na dan upisa.

Raspored predavanja za ljetni semestar ak. god. 2019./2020. bit će dostupan na mrežnoj stranici ERF-a u ponedjeljak, 3. veljače 2020.

NAPOMENA: Raspored predavanja za ljetni semestar ak. god. 2019./2020. ažuriran je u srijedu, 5. veljače 2020.