Svečane promocije sveučilišnih magistri i magistara Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta 6. i 7. prosinca 2019.

Svečane promocije sveučilišnih magistri i magistara edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije koji su završili studij od 1. listopada 2018. do 31. listopada 2019. godine održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 6. prosinca 2019. godine u 15.30 sati i u subotu 7. prosinca 2019. godine u 10.00 i 12.00 sati.