Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu na novoj lokaciji

Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu preseljen na novu lokaciju - u Studentsko naselje "Stjepan Radić", Jarunska 2 (prizemlje 12. paviljona). Novi broj telefona Ureda je: 01 4564 405.