Preuzimanje nove studentske iskaznice za studente I. godine diplomskih studija u ak. god. 2019./2020.

Pozivaju se studenti I. godine diplomskih studija da se jave u sobu D7/1.kat prema sljedećem rasporedu kako bi preuzeli svoje studentske iskaznice:

 • Edukacijska rehabilitacija (modul Rehabilitacija, sofrologija, kreativne terapije i art/ekspresivne terapije)
  utorak, 26.11.2019. od 08:00 do 08:30 sati predaja važeće studentske iskaznice ili privremene iskaznice
  utorak, 26.11.2019. od 12:00 do 12:30 sati preuzimanje nove studentske iskaznice
 • Edukacijska rehabilitacija (modul Inkluzivna edukacija i rehabilitacija)
  utorak, 26.11.2019. od 12:00 do 12:30 sati predaja važeće studentske iskaznice ili privremene iskaznice
  utorak, 26.11.2019. od 13:30 do 14:30 sati preuzimanje nove studentske iskaznice
 • Socijalna pedagogija (modul Odrasli)
  srijeda, 27.11.2019. od 08:00 do 08:15 sati predaja važeće studentske iskaznice ili privremene iskaznice
  srijeda, 27.11.2019. od 09:45 do 11:30 sati preuzimanje nove studentske iskaznice
 • Logopedija
  srijeda, 27.11.2019. od 08:30 do 09:00 sati predaja važeće studentske iskaznice ili privremene iskaznice
  srijeda, 27.11.2019. od 12:00 do 13:00 sati preuzimanje nove studentske iskaznice
 • Edukacijska rehabilitacija (modul Rehabilitacija osoba oštećena vida)
  četvrtak, 28.11.2019. od 08:00 do 08:30 sati predaja važeće studentske iskaznice ili privremene iskaznice
  četvrtak, 28.11.2019. od 11:00 do 11:30 sati preuzimanje nove studentske iskaznice
 • Socijalna pedagogija (modul Djeca i mladi)
  četvrtak, 28.11.2019. od 08:30 do 09:00 sati predaja važeće studentske iskaznice ili privremene iskaznice
  četvrtak, 28.11.2019. od 12:15 do 13:15 sati preuzimanje nove studentske iskaznice

Student preuzima studentsku iskaznicu osobno te je tom prilikom dužan predati staru važeću studentsku iskaznicu ili privremenu iskaznicu.

Mole se studenti da se pridržavaju predviđenog rasporeda.