Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Jelene Šiško 7.studenog 2019.

Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Jelene Šiško pod naslovom "Kvaliteta života roditelja djece s teškoćama u razvoju" održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u četvrtak, 7. studenog 2019. godine u dvorani P9 s početkom u 10:00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
  2. doc. dr. sc. Sanja Šimleša,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. prof. emmerita Marta Ljubešić, vanjska članica