Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Helene Ninković Budimlija 15. listopada 2019.

Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Helene Ninković Budimlija pod naslovom "Stavovi roditelja predškolske djece prema djeci s teškoćama u razvoju" održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u utorak, 15. listopada 2019. godine u dvorani Mljet (Centar za rehabilitaciju ERF-a) s početkom u 9:00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom u sastavu:

 1. doc. dr. sc. Jasmina Stošić,
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
 2. izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša,
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 3. doc. dr. sc. Maja Cepanec,
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 4. doc. dr. sc. Sanja Šimleša,
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 5. doc. dr. sc. Marina Milić Babić, vanjska članica