Zamjena izbornih predmeta za studente 1. godine diplomskog studija Logopedija u srijedu, 9. listopada 2019.

Pozivaju se studenti 1. godine diplomskog studija Logopedija koji su u ak. god. 2019./2020. kao izborne predmete odabrali predmet s preddiplomske razine studija da se u srijedu, 9. listopada 2019. jave u studentsku referadu kako bi izabrali drugi izborni predmet s diplomske razine studija.

Zamjena izbornih predmeta u studentskoj referadi bit će moguća u srijedu, 9. listopada 2019. godine od 12 do 13:30 sati.

Mole se studenti da dođu u 12 sati kako bi dobili sve važne upute za upis tj. promjenu iubornih predmeta.