Ažurirani raspored predavanja za zimski semestar ak. god. 2019./2020.

U nastavku je dostupan ažurirani raspored predavanja za redovite preddiplomske i diplomske studije za zimski semestar ak. god. 2019./2020.

Nastava će za redovite studente preddiplomskih i diplomskih studija početi u utorak, 1. listopada 2019.