Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Sane Lukenda 1. listopada 2019.

Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Sane Lukenda pod naslovom "Prikaz programa rane intervencije usmjerene na roditelje" održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u utorak, 1. listopada 2019. godine u dvorani P1 s početkom u 13:00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
  2. izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavlišac,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. doc. dr. sc. Marina Milić Babić, vanjska članica