Završni rezultati Natječaja za upis u I. godinu diplomskih studija ERF-a u ak. god. 2019./2020.

U nastavku su dostupne završne liste s poretkom pristupnika za upis na diplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u ak. god. 2019./2020.

Upisi u I. godinu diplomskih studija u ak. god. 2019./2020. izvršit će se na osnovi završnih lista s poretkom pristupnika od 25. do 27. rujna 2019. godine prema sljedećem rasporedu:

SRIJEDA, 25.9.2019. u 9:00 sati
Studij EDUKACIJSKA REHABILITACIJA

ČETVRTAK, 26.9.2019. u 9:00 sati
Studij LOGOPEDIJA

PETAK, 27.9.2019. u 9:00 sati
Studij SOCIJALNA PEDAGOGIJA

Detaljne informacije o postupku upisa dostupne su u nastavku u Uputama za upis u I. godinu diplomskog studija u ak.god. 2019./2020. i na poveznici Upisi na diplomske studije.

Dodatne informacije moguće je dobiti i u Studentskoj referadi ERF-a na tel: 01 245 7532.