Studenti ERF-a dobitnici rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu pregledalo je studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te je izabralo ukupno 161 rad u pet kategorija: 106 radova u a) kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora), 25 u b) kategoriji za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora), 6 u d) kategoriji za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora), 3 u e) kategoriji za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova i 21 u f) kategoriji za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici.

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se u srijedu 3. srpnja 2019. u 11 sati u Kongresnoj dvorani na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kennedyjev trg 6. Prigodom svečane podjele nagrada organizirana je i izložba postera nagrađenih radova dobitnika Rektorove nagrade i bit će otvorena od 3. do 10. srpnja 2019. na Ekonomskomu fakultetu.

Upute za postavljanje izložbe postera dobitnika Rektorove nagrade dostupne su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Studenti ERF-a dobitnici su nagrada u dvjema kategorijama.

U kategoriji b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora), za područje društvenih znanosti, nagradu su dobile studentice Vlatka Bašić, Marina Borčić, Sara Kovačević, Katarina Marijan, Tajana Mladina, za rad pod naslovom I nije tako lako - Ikoničnost u hrvatskom znakovnom jeziku, izrađen pod mentorstvom doc.dr.sc. Marine Milković.

Donosimo sažetak rada I nije tako lako - Ikoničnost u hrvatskom znakovnom jeziku:

Znakovni su jezici često smatrani pantomimom ili gestama zbog navodne veće čestotnosti ikoničnih znakova u odnosu na arbitrarne. Istraživanja su pokazala da ikoničnost nije važna za strukturu i usvajanje jezika jer se znakovi tijekom vremena mijenjaju te poprimaju sve proizvoljniji oblik, postaju arbitrarni, što je svojstvo svakog prirodnog jezika.

U ovom je istraživanju cilj bio utvrditi točnost i brzinu reakcije u prepoznavanju znakova iz hrvatskog znakovnog jezika (HZJ) kod odraslih čujućih osoba koje nisu učile niti bile izložene HZJ-u. Za potrebe istraživanja odabrano je 30 imenica i 30 glagola, razvrsnih u dvije skupine: ikonični – neikonični. Ispitano je 50 osoba. Ispitivanje se provodilo u programu E-Prime, a podaci su obrađeni u programu IBM SPSS Statistics. Analiza potvrđuje postavljene hipoteze. U skladu s istraživanjima u drugim nacionalnim znakovnim jezicima, ikoničnost olakšava prepoznavanje znakova, s većom točnošću za glagole, te utječe na točnost odgovora više negoli vrsta riječi. Statistički značajna razlika pokazala se i u brzini reakcije u korist ikoničnih znakova, posebno ikoničnih glagola. Rezultati istraživanja govore u prilog postojanja ikoničnih i arbitrarnih znakova u HZJ-u, pritom ne ističući da znakovi imaju u potpunosti ikonični/arbitrarni oblik jer ikoničnost nije apsolutna suprotnost arbitrarnom, već postoje stupnjevi ikoničnosti/arbitrarnosti na kontinuumu. 

Istraživanje otvara nova pitanja o utjecaju ikoničnosti na upamćivanje odnosno produkciju. Također, daje smjernice za daljna istraživanja o utjecaju ikoničnosti na jezičnu obradu kod fluentnih znakovatelja te gluhe i čujuće djece. Doprinos istraživanja očituje se u boljem shvaćanju HZJ-a kao složenog jezičnog sustava, koji ima potencijal u odgoju, obrazovanju i (re)habilitaciji gluhe djece i mladeži.

U kategoriji f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici

  • Konferencija Ostani u Hrvatskoj, studentica ERF-a Lucija Šarić
  • Projekt Pogled u sebe - promicanje mentalnog zdravlja mladih, studentice ERF-a: Ivana Zglavnik, Lara Pilepić, Sanja Pažin, Glorija Peranić, Kristina Josipović, Lana Tolarić, Ana Posavčević i Ivana Rebernjak.

Srdačno čestitamo svim našim studentima, dobitnicima Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019., i želimo im mnogo uspjeha u daljnjem radu!

Popis svih dobitnika Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018./2019. za najbolje studentske znanstvene i umjetničke radove, posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova te za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici dostupan je na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

U kategoriji f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici jedna od dobitnica za organizaciju konferencije Ostani u Hrvatskoj je i studentica ERF-a, Lucija Šarić