Studenti ERF-a na 9. Studentskom kongresu neuroznanosti – NeuRi 2019

Studentski kongres neuroznanosti - NeuRi u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Psihijatrijske bolnice Rab već je tradicionalno okupljanje mladih zaljubljenika u neuroznanost. Ove godine NeuRi 2019 održao se od 26. do 28. travnja. Na kongresu je bilo oko 30 aktivnih sudionika koji su se predstavljali plenarnim predavanjima, studentskim izlaganjima te radionicama. Tim izlaganjima nazočilo je više od 150 sudionika.

Moto kongresa je "Edukacija & Iskustvo", a ovim okupljanjem nastoji se potaknuti mlade na usvajanje novih znanja i vještina, ali i prikazati rezultate vlastitih znanstvenih istraživanja te se povezati sa studentima s drugih fakulteta.

Svoj doprinos interdisciplinarnosti ovogodišnjeg kongresa neuroznansti doprinijele su i studentice Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta:

  • Kornelija Berečić i Lara Pilepić, studentice 2. godine diplomskog studija logopedije, usmeno su izlagale svoj rad na temu "The impact of intensive speech therapy on a patient with transcortical mothor aphasia", pod mentorstvom doc. dr. sc. Marine Roje Bedeković
  • Mihaela Ivošević, studentica 2. godine diplomskog studija Edukacijske rehabilitacije svoj rad predstavila je poster prezentacijom "Ophthalmic view on cerebral palsy", pod mentorstvom doc. dr. sc Sonje Alimović
  • Iva Stjepanović, Marijana Vrankić i Marina Kulfa, studentice 2. godine diplomskog studija Edukacijske rehabilitacije usmeno su izlagale svoj rad na temu "Rehabilitation and education of children with cerebral visual impairment", pod mentorstvom doc. dr. sc. Sonja Alimović

Studentice ERF-a svojim izlaganjima predstavile su logopedsku i edukacijsko-rehabilitacijsku struku te su odgovarale na dodatna pitanja sudionika. S kongresa nose samo pozitivna iskustva te nadu da će i nakon završetka studija imati priliku za interdisciplinarnu suradnju.