Dodjela diploma sveučilišnim prvostupnicima edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije koji su završili studij u ak. god. 2017./2018.

Mole se studenti koji su završili preddiplomski studij u ak. god. 2017./2018. da dostave potvrdu o izvršenoj uplati troškova za izradu diplome u iznosu od 150,00 kn najkasnije do srijede, 8. svibnja 2019. u studentsku referadu za preddiplomske i diplomske studije.

PODACI ZA UPLATU:

Primatelj: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb
IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
Poziv na broj: OIB studenta
Opis plaćanja: Izrada diplome 2017/18

Dodjela diploma sveučilišnim prvostupnicima edukacijske rehabilitacije, logopedije i socijalne pedagogije koji su završili studij u ak. god. 2017./2018. održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak, 10. svibnja 2019. godine u dvorani Plitvice prema sljedećem rasporedu:

  • Preddiplomski studij Socijalna pedagogijau 13:30 sati
  • Preddiplomski studij Logopedija u 15:00 sati
  • Preddiplomski studij Rehabilitacija u 16:30 sati