Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Majde Kurbalić 17. travnja 2019.

Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Majde Kurbalić pod naslovom "Organizacija sustava rane intervencije za djecu s poremećajem  iz spektra autizma u gradu Osijeku" održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u srijedu, 17. travnja 2019. godine u dvorani Mljet (Centar za rehabilitaciju ERF-a) s početkom u 12:00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
  2. prof. dr. sc. Jasmina Frey Škrinjar,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. prof. dr. sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, vanjska članica