Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2018./2019.

Objavljen je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019. Dodjela Rektorove nagrade odvija se u skladu s  uvjetima natječajaPravilnikom o dodjeli Rektorove nagrade i Kriterijima ERF-a za dodjelu Rektorove nagrade, objavljenim na web stranici Fakulteta.

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu apps.unizg.hr/rektorova-nagrada.

Rok za prijavu radova je petak, 3. svibnja 2019. do 16 satiIspis cijelog prijavljenog rada (uključujući i obrazloženje mentora), naslovljeno na "Povjerenstvo za Rektorovu nagradu", predaje se u Tajništvo Fakulteta u dva primjerka.