Natječaj za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na Sveučilištu u Beču u 2019. - PRODULJEN ROK

U sklopu partnerske razmjene dogovorene između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Beču (Universität Wien, www.univie.ac.at) pozivaju se doktorandi i postdoktorandi Sveučilišta u Zagrebu (kojima nije isteklo više od 7 godina od stjecanja doktorske titule) da se prijave na natječaj za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na Sveučilištu u Beču.

Prije podnošenja prijave kandidati trebaju dogovoriti suradnju i boravak tijekom potencijalnog istraživačkog boravka s mentorom na Sveučilištu u Beču. Dogovoreni boravak može započeti najranije u ožujku, a najkasnije do 1. studenoga 2019.

Rok za slanje prijava je 15. siječnja 2019.

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.