Poziv studentima s invaliditetom na uključivanje u paraolimpijski sportski program hokeja na sanjkama

Klub hokeja na sanjkama za osobe s invaliditetom PARA-MRGA poziva studente s invaliditetom na uključivanje u paraolimpijski sportski program hokeja na sanjkama.

Ovaj sportski program namijenjen je osobama s invaliditetom koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta. Sudjelovanje je besplatno te klub svojim članovima osigurava sanjke, osnovnu zaštitnu opremu, termine leda, fitness dvorane i trenera.

Detaljnije informacije dostupne su u letku koji je dostupan u privitku te na mrežnim stranicama Kluba: www.para-mrga.hr.