Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao Natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj 2018./2019.

Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata donio je odluku o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima za školsku odnosno akademsku 2018/2019 godinu.

Uvjeti za dodjelu stipendije kao i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu dostupni su u tekstu Natječaja koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijave na Natječaj podnose se zaključno do 15. studenoga 2018. godine.