Predprijave za upis na poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta u ak. god. 2018./2019.

UVJETI UPISA

Pravo upisa u prvu godinu studija imaju pristupnici koji:

  1. završili (do)diplomski sveučilišni studij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili
  2. završili (do)diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na drugim fakultetima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu u znanstvenim područjima: društvenih znanosti, humanističkih znanosti, biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnim područjima znanosti i umjetnosti;
  3. imaju prosjek ocjena vrlo dobar;
  4. aktivno se služe engleskim jezikom u govoru i pismu (u studiju je potrebno praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje seminarskih i znanstvenih radova na engleskom jeziku)

Natječaj za upis polaznika planira se objaviti 3. rujna 2018. godine na mrežnim stranicama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i u dnevnom tisku u trajanju od dva mjeseca.

Detaljnije informacije o studiju mogu se dobiti u referadi za poslijediplomske studije ERF-a na telefon (01) 245 7558 u uredovno vrijeme od 8.00-14.00h ili na sljedećoj poveznici: www.erf.unizg.hr/hr/studiji/poslijediplomski-prevencijska-znanost-i-studij-invaliditeta.

Pozivaju se kandidati zainteresirani za upis na poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta da ispunjeni Obrazac predprijave na studij (popuniti prema predloženom) pošalju ne e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .