Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Anamarie Tomić 13. srpnja 2018.

Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Anamarie Tomić pod naslovom "Stavovi o uključivanju djece s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama" održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u petak, 13. srpnja 2018. godine u predavaonici P10 (1. kat) s početkom u 11:15 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Sanja Šimleša,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
  2. Doc. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. Doc. dr. sc. Marina Milić Babić, vanjska članica