Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Snježane Seitz 7. svibnja 2018.

Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Snježane Seitz pod naslovom "Tranzicija u ranoj intervenciji: perspektiva stručnjaka" održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u ponedjeljak, 7. svibnja 2018. godine u predavaonici P10 (1. kat) s početkom u 12:15 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Martina Ferić,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
  2. Prof. emer. dr. sc. Marta Ljubešić, vanjska članica
  3. Prof. dr. sc. Dubravka Miljković,
    Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjska članica