Javna obrana doktorskog rada pristupnice Gine Lugović 7. svibnja 2018.

Doktorski rad pod naslovom „Utjecaj kronične bolesti djeteta na roditeljsko ponašanje i percepciju kvalitete života djece i roditelja“ pristupnica Gina Lugović branit će u ponedjeljak 7. svibnja 2018. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83f u predavaonici P10 s početkom u 10,00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 26. ožujka 2018. godine u sastavu:

  1. Doc.dr.sc. Miranda Novak,
    docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
  2. Prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak,
    redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. Dr.sc. Tomislav Benjak,
    znanstveni suradnik, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, vanjski član.