Dodjela diploma za studente preddiplomskih studija koji su završili studij u ak. god. 2016./2017.

Mole se studenti koji su završili preddiplomski studij u ak. god. 2016./2017. da dostave potvrdu o izvršenoj uplati troškova za izradu diplome u iznosu od 150,00 kn najkasnije do petka 27. travnja 2018. u studentsku referadu za preddiplomske i diplomske studije.

PODACI ZA UPLATU:

Primatelj: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb
IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
Poziv na broj: OIB studenta
Opis plaćanja: izrada diplome 2016/17

Organizaciji dodjele diploma pristupit će se nakon dostave svih potvrda o izvršenoj uplati troškova za izradu diplome.