Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Jelene Perković Franjić 12. ožujka 2018.

Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Jelene Perkovć Franjić pod naslovom "Logopedska intervencija u djeteta s dječjom govornom apraksijom" održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u ponedjeljak, 12. ožujka 2018. godine u predavaonici P10 (1. kat) s početkom u 11:00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom u sastavu:

 1. Izv.prof.dr.sc. Ljubica Pribanić,
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
 2. Izv.prof.dr.sc. Ines Joković Oreb,
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 3. Prof.dr.sc. Draženka Blaži,
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 4. Doc.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša,
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 5. Doc.dr.sc. Katarina Pavičić Dokoza, vanjska članica