Rezultati odabira kandidata za upis na poslijediplomski specijalistički studij Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji u ak. god. 2017./18.

U nastavku je dostupna rang lista za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji u ak. god. 2017./18.

Upisi na poslijediplomski specijalistički studij Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji održat će se tijekom veljače 2018. godine u referadi za poslijediplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.