Promjene u rasporedu predavanja za zimski semestar ak. god. 2017./2018. od 1. studenoga 2017.

Od 1. studenoga 2017. godine nastava iz pojedinih predmeta u zimskom semestru ak. god. 2017./18. održavat će se kako slijedi:

 • Hrvatski znakovni jezik 101 (G1), utorkom od 08:45 do 10:15 u dvorani P6
 • Hrvatski znakovni jezik 101 (G2), utorkom od 10:45 do 12:15 u dvorani P10
 • Hrvatski znakovni jezik 101 (G3), četvrtkom od 09:00 do 10:30 u dvorani P7
 • Hrvatski znakovni jezik 101 (G4), četvrtkom od 10:45 do 12:15 u dvorani P7
 • Hrvatski znakovni jezik 201 (G1), četvrtkom od 12:30 do 14:00 u dvorani P6
 • Hrvatski znakovni jezik 201 (G2), četvrtkom od 14:30 do 16:00 u dvorani P6
 • Hrvatski znakovni jezik 301 (G1), utorkom od 12:30 do 14:00 u dvorani P7
 • Hrvatski znakovni jezik 301 (G2), utorkom od 14:00 do 15:30 u dvorani P7
 • Hrvatski znakovni jezik 401, srijedom od 10:30 do 12:00 u dvorani P9
  (do 20.12.2017., a ostali termini prema naknadnom dogovoru)
 • Individualizirani edukacijski programi, utorkom od 13:30 do 15:00 u dvorani P6
 • Inkluzivni pristup odnosu s vršnjacima, petkom od 09:00 do 13:30 u dvorani Lastovo (Hrvatski studiji)
 • Klinička sofrologija i rehabilitacija, četvrtkom od 12:15 do 15:15 u dvorani P5
 • Poremećaji govora i jezika u osoba s mentalnom retardacijom, ponedjeljkom od 08:30 do 10:00 u dvorani P5
 • Poučavanje Brailleovog pisma, utorkom od 15:30 do 18:30 u dvorani P5
 • Rana intervencija, ponedjeljkom od 13:00 do 15:15 u dvorani Plitvice
 • Socijalne vještine, srijedom od 15:15 do 16:45 u dvorani Plitvice
 • Socijalnopedagoška procjena I, četvrtkom od 09:00 do 12:15 u dvorani P5
 • Strategije poučavanja učenika s intelektualnim teškoćama I, utorkom od 12:00 do 13:30 u dvorani P5
 • Suvremene metode tretmana ovisnika, utorkom od 14:00 do 15:30 u dvorani P5
 • Temelji jezikoslovlja, srijedom od 08:30 do 10:00 u dvorani P10