Promjena u održavanju nastave iz predmeta Elektronička pomagala i tehnike u rehabilitaciji osoba oštećena vida u ak. god. 2019./20.

Nastava iz predmeta Elektronička pomagala i tehnike u rehabilitaciji osoba oštećena vida, nositelja izv.prof.dr.sc. Ante Bilića-Prcića, održavat će se u zimskom semestru ak. god. 2019./2020. prema predviđenom rasporedu, u dvorani P3.