Nastava iz predmeta Human trafficking 19. listopada 2019.

Nastava iz predmeta Human trafficking će se umjesto 12. listopada održati 19. listopada 2019. (od 9,00 do 15,45).