Nastava iz predmeta Grupni rad I za studente preddiplomskog studija Socijalne pedagogije

Nastava iz predmeta Grupni rad I za studente preddiplomskog studija Socijalne pedagogije u zimskom semestru ak. god. 2019./2020. održavat će se utorkom, u terminu od 15:30-18:30 sati, a ne i četvrtkom kako je predviđeno rasporedom.

Studenti koji su upisali navedeni predmet, nastavu iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura pohađati će u jutarnjem terminu, srijedom od 8:00 - 9:30 sati, budući da je prema rasporedu predavanja nastava iz predmeta Tjelesna i zdravstva kultura u koliziji s izbornim predmetom Grupni rad I.