Nastava iz predmeta Praktikum akademskih vještina za studente preddiplomskog studija Socijalne pedagogije

Nastava iz predmeta Praktikum akademskih vještina za studente preddiplomskog studija Socijalne pedagogije održat će se u utorak, 1. listopada 2019. prema sljedećem rasporedu:

  • grupa 1 od 9.45 do 11.15, grupa 2 od 11.30 do 13.00. Raspored studenta po grupama vidljiv je na Merlinu.