Početak nastave iz predmeta Kvalitativni pristupi u kriminološkim i penološkim istraživanjima 9. listopada 2019.

Nastava na predmetu Kvalitativni pristupi u kriminološkim i penološkim istraživanjima, započet će u srijedu 9. listopada 2019., prema predviđenom rasporedu.

Zadaci koji će omogućiti pripremu za prve termine nastave bit će dostupni na Merlinu.