Početak nastave iz predmeta Kvalitativni pristupi u socijalnopedagoškim istraživanjima 10. listopada 2019.

Nastava na predmetu Kvalitativni pristupi u socijalnopedagoškim istraživanjima, započet će u četvrtak 10. listopada 2019., prema predviđenom rasporedu.

Zadaci koji će omogućiti pripremu za prve termine nastave bit će dostupni na Merlinu.