Nastava iz predmeta Trening komunikacijskih vještina I od 1. do 3. listopada 2019.

Nastava na predmetu Trening komunikacijskih vještina I, održat će se zgusnuto u 3 dana u prvom tjednu nastave: 1., 2. i 3.listopada 2019. (utorak-četvrtak). Nastava traje svaki dan od 9 do 17 sati, s pauzom za ručak. Sudjelovanje na nastavi sva tri dana je obavezno. Nastava će se odvijati u grupama, u prostorijama ERF-a.

Okupljanje studenata i nastavnica je u utorak, 1.listopada 2019. u 9 sati u predvorju Fakulteta.