Početak nastave iz predmeta Zapošljavanje osoba s invaliditetom u utorak, 1. listopada 2019.

Dana 1. listopada 2019. godine predavanje iz kolegija Zapošljavanje osoba s invaliditetom na Diplomskom studiju Edukacijska rehabilitacija iznimno će započeti u 16,15 sati.