Početak nastave iz predmeta Statistika u ak. god. 2019./2020.

Nastava iz predmeta Statistika, nositeljice doc. dr. sc. Ajane Löw, započet će u srijedu 02. listopada 2019. godine uvodnim predavanjem, prema rasporedu.

Dolazak na predavanje obavezan je za sve studente upisane na kolegij. 

Vježbe se neće održavati prvi tjedan nastave, a podjela u grupe za vježbe bit će dogovorena na predavanju.