Nastava iz predmeta Nasilje u mladenačkim vezama za studente 2. godine diplomskog studija

Nastava iz predmeta Nasilje u mladenačkim vezama za studente 2. godine diplomskog studija neće se održati sutra, petak, 5. listopada 2018. Nastava će početi u petak 12. listopada 2018. u vremenu od 12:45 do 17:15 (dvorana P3).