Početak nastave iz predmeta Izvansudska nagodba 3. listopada 2018.

Nastava iz predmet Izvansudska nagodba, nositeljica doc.dr.sc. Anja Mirosavljević, održat će se u srijedu, 3. listopada 2018. godine prema rasporedu u dvorani P3.