Početak nastave iz predmeta Mentorski programi 15. listopada 2018.

Nastava na kolegiju Mentorski programi, kod izv.prof.dr.sc. Ivane Jeđud Borić, započet će u ponedjeljak 15. listopada 2018. prema previđenom rasporedu (u 14:30, dvorana P7).