Početak nastave iz predmeta Kvalitativni pristupi u socijalnopedagoškim istraživanjima i Kvalitativni pristupi u kriminološkim i penološkim istraživanjima 9. listopada 2018.

Nastava na predmetima Kvalitativni pristupi u socijalnopedagoškim istraživanjima i Kvalitativni pristupi u kriminološkim i penološkim istraživanjima, kod izv.prof.dr.sc. Ivane Jeđud Borić, započet će u utorak 9.listopada 2018, prema predviđenom rasporedu.