Početak nastave iz predmeta Programiranje u rehabilitaciji djece i mladih s intelektualnim teškoćama 2. listopada 2018.

Nastava iz predmeta Programiranje u rehabilitaciji djece i mladih s intelektualnim teškoćama, nositeljica doc.dr.sc. Ljiljana Pintarić Mlinar, održat će se u utorak, 2. listopada 2018. godine u terminu od 13:30-14:30 sati u dvorani Plitvice.