Početak nastave iz predmeta Temelji jezikoslovlja 3. listopada 2018.

Nastava iz predmeta Temelji jezikoslovlja, nositelj izv.prof.dr.sc. Marijan Palmović, održat će se u srijedu, 3. listopada 2018. godine prema predviđenom rasporedu u dvorani P9.