Početak nastave iz predmeta Odabrane teme iz logopedije I: Uvod u ranu intervenciju 4. listopada 2018.

Nastava iz predmeta Odabrane teme iz logopedije I: Uvod u ranu intervenciju, nositeljica prof.dr.sc. Draženka Blaži, održat će se u četvrtak, 4. listopada 2018. godine prema rasporedu u dvorani P3.