Početak nastave iz predmeta Praktikum akademskih vještina 2. i 9. listopada 2018.

Nastava iz predmeta Praktikum akademskih vještina počet će 9. listopada 2018. za studente preddiplomskog studija Socijalna pedagogija prema rasporedu (od 11.30 do 13.00 za sve studente), a za studente preddiplomskog studija Rehabilitacija u utorak 2. listopada 2018.