Nastava iz predmeta Trening komunikacijskih vještina I od 2. do 4. listopada 2018.

Nastava iz predmeta Trening komunikacijskih vještina I, odvija se u zgusnutom obliku, u prvom tjednu nastave u ak. godini 2018./2019, od 2. do 4.listopada (utorak-četvrtak). Nastava traje svaki dan od 9 do 17, s pauzom za ručak. Sudjelovanje na nastavi sva tri dana je obavezno. Nastava će se odvijati u dvije grupe, u prostorijama ERF-a.

Okupljanje studenata i nastavnica je u utorak, 2. listopada 2018. u 9 sati u predvorju Fakulteta.